Wariant #487


Kingfisher Gambit, Dutch
A80

Grupa A


Debiuty - Grupa A