Turniej #101898


212 YMCA Zima 2019-D, Warszawa
08.01.2019 - 26.03.2019
liczba partii: 66
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje