Turniej #101875


XIII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej - Chłopcy, Wasilków
14.06.2019 - 16.06.2019
liczba partii: 71
Partia
Wynik

Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje