Turniej #101874


XIII Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej - Dziewczęta, Wasilków
14.06.2019 - 16.06.2019
liczba partii: 45
Partia
Wynik

Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje