Turniej #101725


Zielonkowskie Matowanie, Zielonka
10.03.2018 - 11.03.2018
liczba partii: 5
Partia
Wynik

Zielonka


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje