Turniej #101624


XI Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej - Dziewczęta, Wasilków
16.06.2017 - 18.06.2017
liczba partii: 109
Partia
Wynik

Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje