Turniej #101623


XI Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej - Chłopcy, Wasilków
16.06.2017 - 18.06.2017
liczba partii: 180
Partia
Wynik

Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje