Turniej #101549


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa D9, Brok
18.09.2016 - 23.09.2016
liczba partii: 44
Partia
Wynik

Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje