Turniej #101548


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa D13, Brok
18.09.2016 - 23.09.2016
liczba partii: 28
Partia
Wynik

Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje