Turniej #101547


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa D11, Brok
18.09.2016 - 23.09.2016
liczba partii: 36
Partia
Wynik

Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje