Turniej #101478


163 YMCA Zima 2016-A, Warszawa
08.01.2016 - 25.03.2016
liczba partii: 91
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje