Turniej #101415


IX Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej - Chłopcy, Supraśl
12.09.2015 - 14.09.2015
liczba partii: 137
Partia
Wynik

Supraśl


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje