Turniej #101408


Eliminacje Międzywojewódzkie Strefy PL-LU do Finałow MPM 2016 - D09, Supraśl
14.09.2015 - 19.09.2015
liczba partii: 63
Partia
Wynik

Supraśl


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje