Turniej #101302


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa D11, Brok
05.10.2014 - 10.10.2014
liczba partii: 32
Partia
Wynik

Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje