Turniej #101300


Eliminacje Międzywojewódzkie (MA - WM) grupa C13, Brok
05.10.2014 - 10.10.2014
liczba partii: 42
Partia
Wynik

Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje