Turniej #100943


II Memoriał im. Krystyny Holuj-Radzikowskiej, Warszawa
02.07.2012 - 09.07.2012
liczba partii: 44
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje