Turniej #100865


100 YMCA Zima 2012-D, Warszawa
03.01.2012 - 30.03.2012
liczba partii: 91
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje