Turniej #100639


I Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich, Zamość
19.06.2009 - 21.06.2009
liczba partii: 18
Partia
Wynik

Zamość


Lubelski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje