Turniej #100586


86th YMCA Zima 2011-A, Warszawa
06.01.2011 - 31.03.2011
liczba partii: 91
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje