Turniej #100303


FIDELICE, Chylice
09.10.2009 - 11.10.2009
liczba partii: 45
Partia
Wynik

Chylice


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje