Turniej #100195


54 YMCA Jesień 2008-C, Warszawa
08.10.2008 - 17.12.2008
liczba partii: 84
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje