Turniej #100080


XXXXIII YMCA Zima 2008-B, Warszawa
02.01.2008 - 28.03.2008
liczba partii: 91
Partia
Wynik

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje