Turniej #100016


Eliminacje Międzywojewódzkie Juniorów PL+LU D15, Augustów
08.10.2007 - 13.10.2007
liczba partii: 45
Partia
Wynik

Augustów


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Ostatnie turnieje