Regulamin
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu katalogbazszachowych.pl.
 2. Treści umieszczane na stronie przez Użytkowników, wynikające z korzytania z Serwisu, widoczne są dla pozostałych zalogowanych.
 3. Serwis katalogbazszachowych.pl przechowuje dane wynikające z aktywności Użytkowników, prezentując je na stronie bez jakichkolwiek modyfikacji.
 4. Korzystanie z Serwisu nie podlega żadnym dodatkowym opłatom, jednak niektóre treści wyświetlane są jedynie dla zalogowanych Użytkowników. Warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do Serwisu jest posiadanie urządzenia komunikującego się z internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Definicje
 1. Serwis - portal internetowy prowadzony w domenie https://katalogbazszachowych.pl, będący ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym do prezentowania wszelkich informacji dotyczących szachów w Polsce.
 2. Użytkownik - osoba, która dokonała Rejestracji w Serwisie.
 3. Gość - osoba odwiedzająca Serwis, która nie dokonała Rejestracji.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin.
 5. Profil - spersonalizowana cześć Serwisu, dostępna tylko dla konkretnego Użytkownika.
 6. Login - nazwa Użytkownika podawana podczas Rejestracji. Modyfikacja raz stworzonego Loginu nie jest możliwa.
 7. Rejestracja - proces tworzenia konta Użytkownika.
 8. Logowanie - proces uwierzytelniania Użytkownika.
 9. Administrator - każda osoba wskazana przez właściciela Serwisu.

Rejestracja w Serwisie
 1. Rejestracji w Serwisie mogą dokonać osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w Serwisie podając adres email oraz Login.
 3. Po udanym Logowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownik ma wgląd w historię swojej aktywności w Profilu.

Funkcjonalność Serwisu
 1. Użytkownicy uzyskują prawo do przeglądania treści niedostępnych dla Gości. Mogą również pobierać partie z Serwisu.
 2. Użytkownicy mogą oceniać: zawodników, turnieje, partie, kluby, debiuty oraz warianty szachowe. Oddane głosy widoczne są dla innych Użytkowników, zaś niewidoczne dla Gości.
 3. Historia dokonanych ocen widoczna jest dla Gości oraz Użytkowników i dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą także otrzymywać spersonalizowane powiadomienia w Serwisie na temat polskich szachistów. Użytkownicy sami wybierają, których zawodników i na jakich warunkach chcą obserwować.

Zasady korzystania z Serwisu
 1. Zarówno Goście jak i Użytkownicy powinni stosować się do Regulaminu.
 2. Użytkownicy odpowiadają za treści i aktywności pozostawiane w Serwisie.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie głosami oddawanymi w Serwisie.
 4. Każda osoba fizyczna może zarejestrować się w Serwisie tylko raz. Tworzenie wielu Profilów jest zabronione i grozi trwałym usunięciem z Serwisu.

Rola Administratora Serwisu
 1. Administrator Serwisu zobowiązuje się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Administrator może modyfikować, bądź usuwać treści posiadające błędy lub będące niezgodne z Regulaminem.
 3. Jakiekolwiek pytania do Administratora Serwisu można kierować przez formularz kontaktowy.

Ochrona prywatności
 1. Serwis zawiera dane niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu.
 2. Serwis zawiera podstawowe dane o polskich szachistach: przynależność do klubu, ranking i tytuł szachowy, imię i nazwisko oraz rok urodzenia.
 3. Serwis udostępnia partie szachowe oraz informacje o turniejach, na których były rozgrywane.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności dostępne są na stronie polityka prywatności.

Postanowienia końcowe
 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu.
 2. Regulamin jest jednakowy dla wszystkich Użytkowników.
 3. Korzystanie z Serwisu zarówno jako Użytkownik jak i Gość jest dobrowolne, zaś niezaakceptowanie Regulaminu nie upoważnia do korzystania z Serwisu.

 


Popularni zawodnicy
Popularne partie