Partia #1225827


Spała


Łódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego