Partia #1225803


Spała


Łódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego