Partia #1220535


Szczyrk


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Miasta
Inne partie białego