Partia #1219667


Białe Wynik Czarne
Markiewicz, Janusz
II
1142
ZMCh Polska YMCA Warszawa
1-0

Zbijowski, Patryk
II
1170
UKSz "Hetman" Warszawa
197 YMCA Zima 2017-D, Warszawa 2018
[B20] Obrona Sycylijska, Wing Gambit, Sicilian

Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego