Partia #1210185


Bęsia


Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego