Partia #1209971


Bęsia


Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego