Partia #1207401


Sielpia


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego