Partia #1207329


Sielpia


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego