Partia #1205656


Wasilków


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego