Partia #1202449


Drzonków


Lubuski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego