Partia #1202378


Drzonków


Lubuski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego