Partia #1201967


Drzonków


Lubuski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego