Partia #1197565


Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego