Partia #1197475


Brok


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego