Partia #1194868


Tleń


Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego