Partia #1181084


Białe Wynik Czarne
Simacek, Pavel 1-0 Skawinski, Arkadiusz
FM
2398
Biały Król Wisznia Mała
Drużynowe Mistrzostwa Polski - I Liga, Jastrzębia Góra 2015
[C03] Obrona Francuska, Morozevich Variation, French

Jastrzębia Góra


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego