Partia #1177976


Ustroń


Śląski Związek Szachowy w Katowicach
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego