Partia #1177313


Dobczyce


Małopolski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego