Partia #1172252


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego