Partia #1168125


Białystok


Podlaski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego