Partia #1164013


Masłów Pierwszy


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego