Partia #1163969


Masłów Pierwszy


Świętokrzyski Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego
Inne partie czarnego