Partia #1161409


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego