Partia #1161351


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie białego