Partia #1161331


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego