Partia #1161312


Warszawa


Mazowiecki Związek Szachowy
Miasta
Inne partie czarnego